POLÍTICA DE PRIVACITAT  –  Avís Legal i Condicions Generals d’Ús

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades de l’administrador d’aquest portal: Nom: ISP, Joves Empresaris i Directius Industrials (gremifab.org)

Domini: isp.cat  (gremifab.org // fundacioperlaindustria.es)
Domicili: carrer Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona)
CIF: G08160749 (Gremi de Fabricants de Sabadell)
Correu electrònic de contacteisp@isp.cat

Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest portal ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment. Per tant, li preguem que llegeixi atentament aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús quan pretengui utilitzar aquest portal. Si no accepta aquestes condicions, preguem s’abstingui d’utilitzar aquest portal.

Ús del Portal ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial  proporciona l’accés a serveis, informacions programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial (Grup Fundació per la Indústria)  als que l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i exonera expressament a l’ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial (Grup Fundació per la Indústria)  de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés al mateix. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Els usuaris es fan responsables i es comprometen a comunicar al ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial qualsevol canvi en les dades que els afectin i que hagin subministrat prèviament, als efectes de complir amb el principi d’exactitud de les dades personals emmagatzemades en fitxers. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis  que ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial (Grup Fundació per la Indústria)  ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial  no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades i Política de Privacitat S’informa a l’usuari que les seves dades personals s’incorporaran a fitxers propietat de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559

  • La finalitat del tractament de les dades radica en la prestació de serveis sol.licitats per l’usuari (Informació i contacte, com asociar-se, Registre a activitats, Comentaris,).
  • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre l’usuari i ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial, mentre l’interessant no en sol·liciti la seva supressió i si és el cas, durant els terminis legals d’aplicació.
  • La legitimació en el tractament de les dades és el consentiment de l’usuari per tal que el ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial pugui oferir-li el servei o serveis sol·licitats pel propi usuari.
  • Els drets que assisteixen a l’USUARI o INTERESSAT són: L’usuari té dret a obtenir informació si ISP, Joves Empresaris i Directius Industrialestem tractant dades persoanles que el concerneixen o no. L’Interessat té dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la seva supressió. També es pot sol·Licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas es podrien conservar durant els terminis legals d’aplicació. Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En virtut del dreta a la portabilitat, els interessants tenen dreta a obtenir les seves dades personals en un format estructurat.
  • L’Interessat pot exercir els seus drets: Mitjançant un escrit adreçat a Fundació per la Indústria.Sabadell 1559, C/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona): Mijançant un correu electrònic a isp@isp.cat
  • Reclamacions Si considereu que els vostres drets no s’han atès de forma adequada, teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Española de Protección de datos

El ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial informa que té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot de conformitat al previst a la normativa vigent. Així mateix, ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Propietat intel·lectual i industrial ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc .), titularitat de ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial Tots els drets reservats. En virtut del que disposa l’article 17 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial L’USUARI haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial

Exclusió de garanties i responsabilitat ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.   Enllaços En el cas que en el portal administrat per ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial assumirà responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’ un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció La relació entre ISP, Joves Empresaris i Directius Industrial i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.